CMN
GEA Meewerking

GEA Meewerkende gemeentesDie Gereformeerde Kerk Andeon, Posbus 48129, Hercules
Die Gereformeerde Kerk Die Kandelaar, Posbus 31527, Totiusdal, 0134
Die Gereformeerde Kerk Eloffsdal, Posbus 30105, Wonderboompoort, 0033
Die Gereformeerde Kerk Pretoria-Oos, Posbus 29299, Sunnyside, 0132
Die Gereformeerde Kerk Pretoria-Alkantrant, Posbus 20250, Alkantrant, 0005
D
ie Gereformeerde Kerk Pretoria-Brooklyn, Posbus 11168. Hatfield, 0028
Die Gereformeerde Kerk Pretoria-Meyerspark, Posbus912-1480, Silverton, 0127
Die Gereformeerde Kerk Pretoria-Sunnyside, Posbus 27061, Sunnyside, 0132
Die Gereformeerde Kerk Pretoria-Wes, Acacialaan 114, Proklamasieheuwel, 0183
Die Gereformeerde Kerk Rietvallei, Posbus 914-1095, Wingatepark, 0153
Die Gereformeerde Kerk Wapadrant, Posbus 905-1181, Garsfontein, 0042
Die Gereformeerde Kerk Waterkloofrand, Posbus 25092, Monumentpark, 0105
Die Gereformeerde Kerk Wonderboompoort, Posbus 16246, Pretoria-Noord 0116